Assumpte: liquidació rebut de març-2021

CLUB FUTBOL PALLEJÀ
Avda. 11 de Setembre de 1714 s/n – 08780 Pallejà (Barcelona)
WhatsApp 650 866 173 – [email protected] www.cfpalleja.cat

Pallejà, 4 de febrer de 2021

Un cop publicada l’actualització de les restriccions a la mobilitat, i en relació al tercer
rebut de la quota anual, corresponent al mes de febrer i amb cobrament ajornat al 5 de març,
el Club ha pres les mesures següents:

  1. Jugadors/es amb rebut domiciliat: se’ls passarà el rebut amb normalitat, un cop
    descomptada la devolució acumulada fins el 28 de febrer per activitat no realitzada. En
    cas de produir-se nous períodes d’inactivitat a partir de l’1 de març, aquests seran
    regularitzats en una nova liquidació a final de temporada.

2. Jugadors/es amb la totalitat de la quota anual ja abonada: a partir de l’1 de març,
podran adreçar-se al Club per conèixer la devolució meritada per activitat no realitzada i
triar per un primer abonament o acumular l’import fins a la liquidació de final de
temporada.

3. Jugadors/es amb imports vençuts i/o rebuts tornats: Se’ls insta a que regularitzin la seva
situació a la major brevetat possible. Per respecte a les famílies que sí estan al dia, el
Club restringirà l’accés a tot aquell amb deute vençut i pendent de saldar. Qualsevol
devolució per activitat no realitzada es farà una vegada saldat el deute, despeses de
devolució de rebut incloses, si n’hi hagués.

Per qualsevol ampliació o dubte, poden posar-se en contacte amb el Club mitjançant el correu
electrònic
[email protected] o a la nostra pàgina web www.cfpalleja.cat .


La Junta Directiva
C.F. PALLEJÀ

Deixa un Comentari